Βαλβίδα εξαερισμού, ανθεκτική στα πετρελαιοειδή

Βαλβίδα εξαερισμού ασφαλείας, με αντοχή σε πετρελαιοειδή

Κατάλληλη για τους ψεκαστήρες Typ 39 TE / 42 E, Pro 5, Pro 8, prima 8, prima 5 Comfort, 229 TS/229 S

Τεχνικές λεπτομέρειες

Κωδικός727984.0000
Barcode404 643 600 0395

Κατάλληλα προϊόντα