Μεμβράνες στεγανοποίησης (Ø 30 mm)

Μεμβράνες στεγανοποίησης (Ø 30 mm)

Κατάλληλη για τους τύπους 229 T, 229 S, 208, prima 5 (μέχρι το έτος κατασκευής 03/04), prima 5 Comfort.

Τεχνικές λεπτομέρειες

Κωδικός706910.0000
Barcode400 632 561 2863

Κατάλληλα προϊόντα