Μεμβράνη βαλβίδας (επίπεδη)

Μεμβράνη βαλβίδας (επίπεδη)

Κατάλληλη για όλους τους 5 λίτρων ψεκαστήρες πίεσης(εκτός SOX 5) και για όλους τους ψεκαστήρες υψηλής απόδοσης από το έτος κατασκευσής 2007.

Τεχνικές λεπτομέρειες

Κωδικός728086.0000
Barcode404 643 600 0937

Κατάλληλα προϊόντα