Ρυθιστής πίεσης για τους ψεκαστήρες πίεσης της GLORIA

Ρυθιστής πίεσης για τους ψεκαστήρες πίεσης της GLORIA

Για τους ψεκαστήρες πίεσης της GLORIA. Προσφέρει τη δυνατότητα ρύθμισης της απαιτούμενηw πίεσηw λειτουργίας.