Λαστιχάκια για ψεκαστήρες πίεσης

Λαστιχάκια για ψεκαστήρες πίεσης

Κατάλληλα για τους τύπους 160, 161, 162, 165 S, 229, 229 T, 229 S, 229 TS, 172, 172 R, 176, 178, 217, 217 G, 218, 107, 108, 109, 2000 F + S, 2001 F + S, 204, 204 K, 205, 205 K, 110, 120, 123, 128, 141, 142, 176 T, 141 T, 172 T, 172 RT, 142 T, prima 5, prima 5 Comfort, 131, 132, 142 TG, 176 TI, 172 RTG, 172 RTI, 165 SG, 2001 SG, 2010, 2010 G, 251, 256, 257, 259, και όλους τους ψεκαστήρες της GLORIA υψηλής απόδοσης που παράγονται από το 2007 και μετά.