Σετ φλάντζες για σκανδάλες ταχείας δράσης

Σετ φλάντζες για σκανδάλες ταχείας δράσης

Για σκανδάλες ταχείας δράσης , χωρίς αντοχή στα πετρελαιοειδή.

Τεχνικές λεπτομέρειες

Κωδικός706620.0000
Barcode400 632 561 2733

Κατάλληλα προϊόντα