Σέτ λαστιχάχια, χωρίς αντοχή στα πετρελαιοειδή

Σέτ λαστιχάχια, χωρίς αντοχή στα πετρελαιοειδή

Κατάλληλα για όλους τους ψεκαστήρες υψηλής απόδοσης που δεν είναι ανθεκτικοί στα πετρελαιοειδή.

Τεχνικές λεπτομέρειες

Κωδικός728033.0000
Barcode404 643 600 0982

Κατάλληλα προϊόντα