Σετ φλάτζες για τον τύπο 89, με αντοχή στα πετρελαιοειδή

Σετ φλάντζες για τον τύπο 89, με αντοχή στα πετρελαιοειδή

Κατάλληλες για ειδικό ψεκαστηράκι πίεσης τύπος 89.

Τεχνικές λεπτομέρειες

Κωδικός726143.0000
Barcode400 632 562 2749

Κατάλληλα προϊόντα