Πεδία εφαρμογής

Κατασκευές και βιομηχανία

Κατασκευές και βιομηχανία

Οι σωστές συσκευές για χρήση στη βιομηχανία και τις οικοδομικές κατασκευές, όπως και στη κατασκευή δρόμων. σε Κατασκευές και βιομηχανία

Καθαρισμός μηχανών

Καθαρισμός μηχανών

Ψεκαστήρες για τον καθαρισμό και την συντήρηση μηχανών. σε Καθαρισμός μηχανών

Έλενχος παρασίτων

Έλενχος παρασίτων

Ψεκαστήρες για τη διανομή φαρμάκων για τα παράσιτα. σε Έλενχος παρασίτων

Έλενγχος επιδημιών

Έλενγχος επιδημιών

Ο τέλειος βοηθός για εφαρμογές απολύμανσης κατά επιδημιών. σε Έλενγχος επιδημιών

Λίπανση

Λίπανση

Εργασίες σέρβις, συντήρησης και λίπανσης στα κινούμενα μέρη σιδηροδρομικών γραμμών ή γραμμών παραγωγής προϊόντων. σε Λίπανση

Εφαρμογές αφρού

Εφαρμογές αφρού

Ψεκασμός αφρού για διάφορες χρήσεις καθαρισμού και απολύμανσης. σε Εφαρμογές αφρού

Καθάρισμα

Καθάρισμα

Εξελιγμένοι ψεκαστήρες για χρήση με ειδικευμένα καθαριστικά υλικά. σε Καθάρισμα

Περιποίηση αυτοκινήτου

Περιποίηση αυτοκινήτου

Ψεκαστήρες για τη φροντίδα των οχημάτων - για χρήση τόσο στο αμάξωμα όσο και στα φρένα. σε Περιποίηση αυτοκινήτου