Πλαστικό ακροφύσιο

Πλαστικό ακροφύσιο

110 °, κατάλληλο για Spray&Paint, Paint (5 λίτρα) και PaintPro 5

Τεχνικές λεπτομέρειες

Κωδικός728416.0000
Barcode404 643 602 1581

Κατάλληλα προϊόντα