Αυλός ψεκασμού πλήρης, με ακροφύσιο

 Αυλός ψεκασμού πλήρης, με ακροφύσιο

Κατάλληλος για τους τύπους 141, 172, 172 R, 2000 F + S, 176, 2001 F + S, 178, 176 T, 141 T, 172 T, 172 RT, 142 Τ, 2010, 142, 142 TG, 176 TI, 172 RTG / RTI, 2001 SG, 2010 G, και όλους τους ψεκαστήρες υψηλής απόδοσης που παράγονται από το έτος 2007 και μετά, καθώς και τους ψεκαστήρες πλάτης 2012, 2016, 2018.