Πλαστικός τηλεσκοπικός αυλός επέκτασης

Πλαστικός τηλεσκοπικός αυλός επέκτασης με ακροφύσιο

Εφοδιασμένος. με ακροφύσιο, με δυνατότητα επέκτασης 0,58 έως 1,0 m, κατάλληλο για τον τύπο 229 S / T / TS, prima 5, prima 5 Comfort, 256, 257, 261 και 262.

Τεχνικές λεπτομέρειες

Κωδικός000122.0000
Barcode400 632 567 0115

Κατάλληλα προϊόντα