Χοάνη ψεκασμού τύπος 270

Χοάνη ψεκασμού τύπος 270

Ιδανική για τον ακριβή ψεκασμό των άκρων με τους ψεκαστήρες υψηλής απόδοσης και τους ψεκαστήρες πλάτης.

• Με ενσωματωμένο ακροφύσιο επίπεδης δέσμης

με υποστήριγμα για να κρεμιέται