Βαλβίδα αντεπιστροφής πλήρης

Βαλβίδα αντεπιστροφής πλήρης

Κατάλληλη για τους τύπους 229 T / S / TS, 228, prima 5, prima 5 Comfort, 256, 257, 259, 141, 141 T, 142, 142 TG, 172 R / T / RT / RTG / RTI, 176 T, 176 TI, 172, 176, 229, 142 T, 261, 262.
Για όλους τους ψεκαστήρες υψηλής απόδοσης από το έτος παραγωγής 2006 και μετά.