Ειδικός ενεργός άνθρακας

Ειδικός ενεργός άνθρακας

Καθαριστικό για ψεκαστήρες.

Τα υπολείμματα του παράγοντα ψεκασμού εξουδετερώνονται από τον ειδικό ενεργό άνθρακα της GLORIA και απομακρύνονται με το διάλυμα.