Μεμβράνες στεγανοποίησης (Ø 35 mm)

Μεμβράνες στεγανοποίησης (Ø 35 mm)

Κατάλληλη για τους τύπους 256, 257, 261, 262, prima 5, 229 TS, prima 8, prima 5 Comfort.