Πλαστική σκανδάλη ταχείας δράσης με φίλτρο

Πλαστική σκανδάλη ταχείας δράσης με φίλτρο

Εφοδιασμένη με φίλτρο και ασφαλιστικό παξιμάδι από 03/95.

Κατάλληλο για τους τύπους prima 5, prima 5 Comfort, prima 8, 229 S / TS.