GLORIA AutoPump

GLORIA AutoPump

GLORIA AutoPump - akumulátorová elektrická pumpa

Určená pre plastové tlakové postrekovače GLORIA.

Umožňuje automatické udržovanie hladiny tlaku v postrekovači behom postrekovania. Konštantný tlak garantuje kvalitný rozstrek.

Je napájaná štandardnými tužkovými batériami R6. Dokáže vystriekať 10 nádrží (klasické batérie) alebo 14 nádrží postreku (nabíjacie batérie)*

* V závislosti od výkonu klasických/ nabíjacích batérií.

Klasické/ nabíjacie batérie nie sú obsiahnuté v dodávke.

Omyly a technické zmeny vyhradené.