Debnička s náhradnými dielmi

Debnička s náhradnými dielmi

Najdôležitějšie náhradné diely pre postrekovače GLORIA.

Obsahuje:

10 x obj. č..: 617070.0000
5 x obj. č..: 539358.0000
5 x obj. č..: 539359.0000
5 x obj. č..: 539919.0000
5 x obj. č..: 540261.0000
5 x obj. č..: 601900.0000
5 x obj. č..: 606271.0000
5 x obj. č..: 615972.0000
5 x obj. č..: 634870.0000
5 x obj. č..: 701980.0000


5 x obj. č..: 726996.0000
4 x obj. č..: 536230.0000
4 x obj. č..: 536480.0000
8 x obj. č..: 540240.0000
3 x obj. č..: 625971.0000
3 x obj. č..: 627070.0000
2 x obj. č..: 507490.0000
4 x obj. č..: 521400.0000
2 x obj. č..: 726790.0000

technické detaily

identifikačné íslo000100.0000
EAN400 632 568 8332

podobné produkty