Popis cesty

Popis cesty do sídla spoločnosti BRILL CZ s.r.o.

BRILL CZ s.r.o.
Průmyslová 725
739 65 Třinec - Konská, ČR
Tel.: +420 558 536 640
Tel.: +420 552 321 520

Cesta vlastným vozidlom

Sídlo firmy se nachádza v areáli Třineckých železiarní, a.s. Pre vjazd do areálu je nutné vybaviť si vstup na Hlavnej, prípadne Priemyslovej bráne. Firemná budova sa nachádza v blízkosti Drobného koľajiva. Pre upresnenie volajte, prosím, na vyššie uvedené telefónne čísla.