Postrekovače pre prívod vody

V pozemnom a inžinierskom staviteľstve, pri výrobe oceľových konštrukcií alebo sanácii fasád sa často používajú diamantové vŕtacie či rezné nástroje. Tieto nástroje vyžadujú nepretržitý prívod chladiacej vody pre zníženie nadmerných teplôt a opotrebovania materiálu. Charakteristickým znakom postrekovača pre prívod vody GLORIA 415 je jeho všestrannosť. Môže byť pripojený k ručným i stacionárnym vŕtacím strojom rovnako ako aj k ručným rozbrusovačkám a podobným zariadeniam.

Postrekovač pre prívod vody typ 415

Postrekovač pre prívod vody typ 415

72

Objem: 10 l
max. pracovný tlak: 6 barov